ÁSZF

Üdvözöljük a Romand vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbi szerződési feltételeket alaposan olvassa el:
Az eladó:
Romand Bt
Cím: 3200 Gyöngyös Vasöntő út 2..
Adószám: 21896015-2-10
Telefonszám: +36 37 311 453

Adatkezelés nyilvántartási száma:
Rendelés és szállítás

A Romand Bt weboldalon történt rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot illetve tisztában van a rendelés menetével.
A vásárlást csak akkor lehetséges, ha a vásárló a regisztrációhoz szükséges összes adatot hiánytalanul megadja. Ennek elmulasztásából eredő károkért, téves adatközlésért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Romand Bt nem vállal felelősséget.
Terméket külföldre nem áll módunkban szállítani.
A megrendelt termékeket a vevő személyesen átveheti;
3200 Gyöngyös Vasöntő út 2. H-P: 7-18 SZ: 8-13 óráig
illetve kérhet futárszolgálattal való kiszállítást.
Átvételkor az árut a vevő köteles tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezután hiányosságokra vonatkozó reklamációt nem fogadunk el.
A kézbesítés időpontjáról a futárszolgálat vagy a Romand Bt értesíti a vevőt, ezután a vevő kötelessége gondoskodni arról, hogy a közösen megállapodott időben a csomagot átvegye. A vevőnek a kiszállítást megelőző legalább 24 órával előre jeleznie kell, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára.
A szállítási határidő raktáron levő termékeinkből Budapesten 48 óra, vidékre 72 óra. Hétvégén nincs szállítás. Amennyiben bármilyen okból a megrendelés teljesítése ennél több időt venne igénybe, a regisztrációkor megadott elérhetőségeken értesítést küldünk a megrendelőnek.
A szállítás díja 1db gumiabroncs esetén bruttó 800 forint.
Téves megrendelés esetén az ismételt szállítás, és az eredeti termék visszaszállításának díja 4000 Ft.
Fizetés

A fizetés a kiszállított áru átvételekor, készpénzben történik.
A weboldalon feltüntetett árak bruttó árak!
Az elállási jog gyakorlásának feltételei

(Kivonat a jogszabályból, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet)
A fogyasztó a szerződéstől 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat.
A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.
Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.